راه اندازی 31 میلیون شماره تلفن ثابت تا پایان پارسالراه اندازی 31 میلیون شماره تلفن ثابت تا پایان پارسال

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیست و چهارم اردیبهشت ماه امسال «محمدجواد آذری جهرمی» در آیین گشایش مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران افزود: مردم برای دریافت تلفن ثابت در مناطق جدید توسعه یافته و مسکن های مهر انتظار می کشند؛ درحالی که در همان مناطق نسل چهارم تلفن همراه وجود دارد.
تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیانگر آن است که تا پایان پارسال 88 میلیون و 341 هزار و 723 سیمکارت فعال واگذار شد.
بر اساس تازه ترین گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضریب نفوذ تلفن ثابت کشور در بازه زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان پارسال در حالی به رقم 38.71 درصد رسید که در سال 1386 این ضریب 33.43 درصد بود.
شمار تلفن های ثابت دایری کشور تا پایان سال 1395، 30 میلیون و 506 هزار و 633 مورد و تا پایان شهریورماه پارسال 30 میلیون و 661 هزار و 844 شماره بود.
رسیدن ضریب نفوذ تلفن ثابت به عدد 38.71 نشاندهنده آن است که با وجود توسعه تلفن همراه در کشور و توزیع بیش از 169 میلیون سیمکارت هنوز تلفن ثابت جایگاه خود را بین مردم از دست نداده و همچنان وسیله ای برای ارتباط مردم با یکدیگر است.
شمار مشترکان پهن باند ثابت کشور در حالی تا پایان اسفندماه پارسال به 11 میلیون و 722 هزار و 702 مورد رسید که این میزان تا پایان اسفندماه 1395، 9 میلیون و 408 هزار و 23 مشترک بود.
شمار تلفن همگانی کشور تا پایان سال 1395 حدود 115هزار و 764دستگاه بود که این میزان تا پایان پارسال به 107 هزار و 417 مورد کاهش یافت.
در گزارش دفتر بررسی های فنی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است تا پایان پارسال 49 هزار و 240 روستا از خط تلفن خانگی بهره مند شدند. این میزان تا پایان اسفندماه 1395، 49 هزار و 29روستا بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پانزدهم اسفندماه پارسال شمار کنونی مشترکان تلفن ثابت کشور را 37 میلیون و 500 هزار نفر ذکر کرد و از تلاش برای افزایش این میزان به 40 میلیون نفر در سال 1397 خبر داد.
«سیدمجید صدری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون هر 2 نفر مشترک می توانند از یک خط تلفن ثابت استفاده کنند و این روند رو به رشد است.
به گفته وی، اکنون برخی مناطق روستایی کشور از داشتن تلفن محرومند که شرکت مخابرات ایران تلاش دارد از سال 1397 برنامه واگذاری تلفن در این مناطق را آغاز کند.

اقتصام*2078*1961*

تاریخ خبر : 1397/03/06 - 8:18
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasaneheco
telegram: http://t.me/rasaneheco
tel: +98914002213
© 2017 Rasaneh Eghtesadi Rights Reserved