اشتغالزایی برای ۱۳۹۶ نفر در تعاونی‌ها طی یک ماهاشتغالزایی برای ۱۳۹۶ نفر در تعاونی‌ها طی یک ماه

گزارش سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون نشان می‌دهد که در فروردین ماه امسال ۱۱۳ شرکت تعاونی با عضویت ۱۶۰۶ نفر تشکیل شده که برای ۱۳۹۶ نفر اشتغالزایی کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فروردین ماه امسال تعداد ۱۱۳ شرکت تعاونی در این ماه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره‌برداری یا در دست اجراست. تعداد کل اعضای تعاونی‌های مذکور نیز ۱۶۰۶ نفر و تعداد شاغلان ۱۳۹۶ نفر است که با سرمایه اولیه حدود ۲۱ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تعداد تعاونی ثبت و تشکیل شده به استان‌های خراسان رضوی با ۲۷ تعاونی و بوشهر با ۹ تعاونی تعلق دارد.

آمار تعاونیهای تشکیل شده به تفکیک هر استان و بر حسب تعداد اعضا و شاغلان

بنابر این گزارش، در دو گرایش کشاورزی و صنعت، بیشترین تعداد تعاونی به ثبت رسیده و بیشترین تعداد شاغلان مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت "صنعت" و "کشاورزی" به ترتیب با ۴۱۷ و ۳۴۲ نفر بوده است.

همچنین تعاونی‌های دارای فعالیت‌های خدمات عمومی و اجتماعی با ۴۷۸ نفر و تعاونی‌های کشاورزی با ۴۵۴ نفر دارای بیشترین تعداد اعضا بودند.

کاهش ۷۱ درصدی تعداد فرصتهای شغلی در بخش تعاون

با مقایسه عملکرد فروردین ماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۷، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در فروردین ماه سال جاری ۱۱۳ واحد بوده که در مقایسه با ماه گذشته (۳۸۱ واحد) کاهشی معادل ۷۰ درصد را نشان می‌دهد.تعداد اعضا نیز کاهشی ۷۱ درصدی و تعداد فرصت شغلی کاهشی ۷۶ درصدی را به دنبال داشته است.

آمار تعاونی‌های تشکیل شده به تفکیک فعالیت اقتصادی، برحسب تعداد اعضا و شاغلان

پیش از این مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تأسیس ۳۸۵۷ شرکت تعاونی جدید در سال گذشته خبر داده بود که برای بیش از ۶۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده بود.


تاریخ خبر : 1398/02/12 - 15:56
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها

_صنعت_  آمار  اشتغال  بخش_تعاون  

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasaneheco
telegram: http://t.me/rasaneheco
tel: +98914002213
© 2017 Rasaneh Eghtesadi Rights Reserved